Musiikkiterapia

piano ja djembe

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille (www.musiikkiterapia.net).

Musiikkiterapiassa musiikkia käytetään hoidon välineenä siten, että tuetaan esimerkiksi asiakkaan elämänhallintaa, itsetuntoa tai itseilmaisua. Joskus voidaan kehittää asiakkaan fyysisiäkin kykyjä, esim. motoriikkaa musiikillisten harjoitteiden avulla. Musiikki on motivoiva väline, jota voidaan käyttää monella tavalla: kuunnellen, soittaen, laulaen, liikkuen, musiikista kuvaa tehden... Terapia voi olla tukea antavaa, aktivoivaa, analyyttistä tai toiminnallisia valmiuksia antavaa. Musiikki saattaa aktivoida alitajuntaa ja luoda mielenmaisemia, joiden avulla voi tarkastella elämäänsä symbolisen etäisyyden päästä turvallisesti.

Musiikkiterapia on terapiamuotona siitä erityinen, että musiikki on välineenä miltei kaikille tuttu jo entuudestaan. Musiikki kuuluu lähes jokaisen elämään jollakin tasolla. Tätä välinettä on siis helppo lähteä käyttämään. Mitään musiikillisia taitoja ei terapiaan hakeutuessa tarvitse olla. Riittää, että on kiinnostunut musiikista vaikkapa kuuntelemisen kautta.

Musiikkiterapian sisältö vaihtelee asiakkaan tavoitteiden mukaisesti paljonkin. Terapia voi sisältää musiikin kuuntelua, bändisoittoa, jonkin soittimen soittamisen opettelua, musiikkimaalausta, rentoutumista tai esim. oman musiikillisen elämänkaaren kappaleiden koontia ja niistä keskustelua.

Kela korvaa musiikkiterapiaa nuorten ja nuorten aikuisten psykiatrisena kuntoutuksena. Yleisiä musiikkiterapian kohderyhmiä ovat nykyään esim. masennus-, työuupumus-, paniikkihäiriö- tai syömishäiriödiagnoosin saaneet. Näitä kohderyhmiä voidaan hoitaa musiikkiterapian avulla joko muiden hoitomuotojen rinnalla tai pääasiallisena hoitomuotona. Kela korvaa myös vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien musiikkiterapiaa, kun se on kuntoutussuunnitelmassa todettu sopivaksi hoitomuodoksi.